منهول | آدمرو سپتیک تانک انباره | نصب منهول آماده | نصب منهول پیش ساخته | قیمت منهول پلی اتیلنی

منهول پلی اتیلن پیش ساخته

منهول

آدمرو| تاسیساتی ست که ارتباط بین تاسیسات زیرزمینی و رو زمینی را فراهم میکند بطوری که یک نفر به همراه تجهیزات بتواند براحتی به تاسیسات زیرزمینی مثل شبکه های فاضلاب و کابل های برق و مخابرات برسد.

بهترین نوع منهول یا آدمرو منهول پلی اتیلنی می باشد که به دلیل وزن کم ایمنی بالا انعطاف پذیری  چقرمگی زبری کم و سرعت نصب بالا برای بازدید دوره ای تعمیرات و تهویه و نگهداری تاسیسات فاضلاب شهری بیشتر از دیگر صنایع بکار میرود.

طریقه ی نصب منهول

به دلیل راحتی نصب منهول  بسیار ساده و در عین حال مطمين می باشد نصب منهول پی اتیلنی نیاز به تنظیم  تراز منهول نسبت به ورودی و خزوجی دارد و نیز بسیار مهم است

درنصب منهول پلی اتیلنی پیش ساخته به این موضوع دقت شود که اطافش خاک نرم باشد و پس از قرار دادن لبه های قسمت های جدا از هم خیلی دقیق باپیچ محکم شود

در نصب منهول در صورتیکه برای نصب منهول نیاز است که منهول پلی اتیلنی آماده در محیطی قرار می گیرد که منهول پلی اتیلنی مورد نظر بار ترافیکی زیادی تحمل میکند منهول پلی

اتیلنی آماده ی دوجداره با جداره شفاف یا منهول تک جداره را با پوششی از رابیتس و میلگرد محکم و آماده میکنیم.

منهول پیش ساخته پلی اتیلن

سپتیک تانک

سپتیک تانک پلی اتیلنی یا انباره های پلی اتیلن بدلیل نصب آسان حفاظت از محیط زیست آبندی کامل بصورت پیش در کارخانه ها استفاده می شود .

ساده ترین روش تصفیه ثقلی یا تصفیه به روش ته نشینی می باشد که تصفیه زیستی به کمک باکتری های بی هوازی در آن انجام م گیرد.

فاضلاب پس از ورود به انباره بدلیل کم شدن سرعت سیال قسمتی از مواد معلق خود را از دست میدهد و از سمت دیگر خارج میگردد.

مجموعه مهندسان ما در زمینه مشاوره طراحی ساخت خرید و اجرای منهول سپتیک تانک در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8صبح تا 5عصر در خدمت

شما هستند.

سپتیک|تانک

 


.