مزایا و معایب لوله و اتصالات زهکشی | لوله و اتصالات زهکش|آبیاری

هدف از زهکشی کنترل میزان آب و اکسیژن موجود در خاک می باشد که منجر به جلوگیری از تخریب ابنیه ها از طرفی و کنترل اکسیژن خاک و سالم ماندن آن از طرف دیگر میشود . لوله های زهکشی از جنس پی وی سی می باشد که دارای شکل پذیری مناسب و حمل و نصب رایگان می باشد.

به زبان ساده میتوان گفت زهکشی خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک است .درکشاورزی هدف از زهکشی ، بیشتر فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد ریشه گیاه است  از نظرتهویه و شوری در تعریفی جامع تر میتوان گفت زهکشی به معنی خارج شدن طبیعی یا مصنوعی آب مازاد از یک منطقه بوده و از مباحث بنیادی هیدرولوژی مهندسی است .
اهمیت زهکشی : هر وقت زمین را آبیاری میکنیم سطح آب سفره زیرزمینی با می آید و امر تهویه در منطقه ریشه با مشکل مواجه میشود ضمنا تجمع اماح نیز باعث ایجاد شوری در خاک میگردد .

مسائلی که به خاطر عدم تهویه در خاک بوجود می آیند :

 • کاهش تنفس ریشه و موجودات زنده
 • کاهش نفوذپذیری و حرکت کند اماح در خاک
 • تشکیل ترکیبات سمی در خاک انجام عملیات احیا به جای اکسیداسیون
 • کاهش تولید مواد غذایی در خاک

تاریخچه زهکشی

زهکشی کشاورزی، بنا به عقیده سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، نه هزار سال پیش در بین النهرین آغاز شد. در آن هنگام لوله به کار برده نمیشده بلکه به احتمال زیاد از سنگ و سنگریزه و شاخ و برگ گیاهان بهرهگیری میشد. اولین لوله زهکشی حدود چهار هزار سال قدمت دارند. در اروپا، اولین زهکشی زیرزمینی حدود دو هزار سال پیش نصب شدهاست.
زهکشی در ایران :احداث اولین شبکه های نوین آبیاری و زهکشی در دهه 1310 در جنوب کشور صورت گرفت و اولین زهکش روباز با استفاده از ماشین در حوالی سال 1335 در شاوور خوزستان ساخته شد.

لوله زهکش

اهداف زهکشی :

 • جمع آوری و خارج کردن اماح اضافی
 • جمع آوری آبهای سطحی ناشی از روان آب ،که این مساله بیشتر در مناطق مرطوب کاربرد دارد و ازم به ذکر است در مناطق مرطوب کانالهای سطحی زهکش رابصورت عریض میسازند.
 • ایجاد تهویه مناسب در محیط خاک ریشه
 • بهبود کارایی ماشین آلات
 • استحکام بخشیدن به ساختمان خاک

فواید زهکشی :

از فواید زهکشی میتوان جلوگیری از وقوع سیل ، به زیر کشت بردن اراضی جدید، زودتر گرم شدن خاکدر فصل بهار ، شروع زودتر عملیات کشاورزی ، کیفیت و کمیت بهتر محصوات ، شستشوی املاح اضافی و بهتر شدن وضعیت مسائل بهداشتی را نام برد .در تعریفی جامع تر از این فواید میتوان گفت

 • کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن
 • کنترل و جلوگیری از شورشدن اراضی
 • کنترل فرسایش
 • کنترل سیل
 • حفاظت محیط زیست
 • سامت عمومی و بهداشت
 • جلوگیری از راکد شدن آب و ایجاد بوی تعفن و نامطبوع در محیط مزرعه
 • حفاظت از ابنیه و تاسیسات عمومی
 • توسعه روستایی وامنیت غذایی

معایب زهکشی :

 • شستن و خروج بعضی از اماح مفید خاک به همراه اماح مضر
 • هزینه بر بودن مطالعه و اجرا
 • ازبین بردن اکوسیستم طبیعی منطقه به علت کم کردن رطوبت و نتیجتا غیر قابل زیست شدن آن منطقه برای بعضی از موجودات مانند پرندگان به علت کم شدن رطوبت
 • ازبین رفتن علفهای طبیعی منطقه
 • اشغال بخشی از زمین زراعی و تقسیم زمین به قطعات جداگانه
 • افزایش خطر آتش سوزی

انواع سیستم های زهکشی :

از دیدگاههای متفاوت ، زهکشها را به انواع مختلفی تقسیم بندی می نمایند .در صورتی که نوع زه آب از نظر سطحی یا زیر سطحی مورد توجه باشد ، زهکشها را به دو دسته زهکشهای سطحی و زیر سطحی  تقسیم بندی می نمایند . در شرایطی که سازه های زهکشی مورد توجه باشند ،زهکشها را به دو دسته

زهکشهای روباز و زهکشهای لوله ای تقسیم بندی می نمایند که در مورد اخیر زهکشی قائم چاه زهکش را نیز در بر میگیرد. توجه به این نکته ضروری است که زهکشهای روباز سطحی ،پروفیل خاک را نیز زهکشی می نمایند.هر سیستم زهکشی دارای اجزایی است که بسته به نوع سیستم ،ابنیه ابی متفاوتی را شامل میشود.سیستم زهکشی سطحی : برای مناطق مرطوب بیشترین کاربرد را دارد و به خاطر اینکه بارندگی در سطح زمین تجمع پیدا میکند ، این سیستم بصورت کانالهای عریض و کم عمق  شبکه نهرهای قابل گذر بکارمیرود بطوریکه ماشین آات هم میتوانند براحتی از روی آن حرکت کنند .سیستم زهکشی زیرزمینی: بصورت کانال روباز عمیق تا عمق حدود 2 متر و یا لوله گذاری زیرزمینی است. زهکشی زیر زمینی بصورت عمودی نیز میتواند باشد حفر چاه  لوله های زهکش زیر زمینی بصورتقطعه قطعه می باشند که یا بصورت ساده است و یا بصورت نرو مادگیانواع زهکش:روباز . لوله ای  موشی -عمودی  چاه زهکش حائل

زهکش روباز : کانال با مقطع معموا ذوذنقه ای شکلی است .درکانال زهکشی به مراتب بیشتر از کانال آبیاری است .

زهکش های لوله ای

این زهکشها در سه نوع یافت میشوند :الف:تن بوشه ای  سفالی  ب: پلاستیکی پ: سیمانی ، این لوله ها با قطرهای مختلفی تولید میشوندکه در دو نوع لوله های پی وی سی با پوشش و بدون پوشش می باشد

لوله زهکشی

معموا روی لوله مشبک است. لوله های سفالی معمولا در قطر های .5،8،10،20سانتی متر و طول 30 سانتی متر تولید میشوند.حسن این لوله این است که در برابر واکنش شیمیایی آب مقاوم است .لوله های سیمانی معموا به قطر 10،15،20 سانتی متر و طول 30 سانتی متر موجود است . باید توجه داشت در خاکهای سولفات دار باید در ساخت این لوله ها از سیمان ضد سولفات استفاده شود .لوله های پلاستیکی  پلی اتیلن و پی وی سی به دو صورت صاف و موجدار تولید میشوند . در شرایط مساوی قطر لوله موجدار را باید 20 درصد بیشتر از طول لوله صاف گرفت که این مساله به خاطر بوجود آمدن افت ناشی از موجهای لوله است .طول این لوله ها تا 100 متر میرسد .

زهکش موشی : شبیه زهکش لوله ای یک نوع تونل زیر زمینی  که از عبور یک جسم مخروطی شکل در خاک بوجود میآید .این نوع زهکش معمولا در مناطقی بکار میرود که مواد آلی آن زیاد است و برای یک فصل زراعی کاربرد دارد.
زهکش عمودی : بصورت چاه عمل میکند و چنانچه تعداد چاهها در یک منطقه بیشتر باشد اثر زهکشی بیشتر است .ضمنا در این نوع زهکشی می بایست آب جمع شده در چاه مکش شده و به محل مناسبی انتقال یابد.به عمل تخلیه آب از چاه زهکشی را دیواترینگ Dewatering گویند.

 

سایر مطالب مرتبط با لوله و اتصالات

.