چاپ

لوله جی آر پیGRP315

لوله جی آر پیGRP315 | کامپوزیت315|جی آر پی315

یکی از زمینه های پر رونق استفاده از کامپوزیت ها،با اقطار مختلف با استفاده از مواد کامپوزیتی است.لوله کامپوزیت GRP315 یا لوله جی آر پی 315لوله فایبر گلاس 315متشکل از الیاف شیشه و رزین های پلیمری گرما ساخت می باشند ،ساختار محکم،مقاوم به خوردگی وسبکی را فراهم میکنند که به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای لوله های فلزی آز بستی ،بتونی و پلی اتیلنی مطرح می شوند.

همانند اکثر صنایع دیگر که مهد تولد آنها در صنایع نظامی قرار دارد،لوله کامپوزیتGRP315یا لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس 315از سرازیر فناوری تولید مخازن تحت فشار کامپوزیتی الهام گرفته شده است.

عبارات GRP/GRV/FRP که در صنعت لوله های کامپوزیتی رواج داد، همگی معرف پیکر بندی های مختلف لوله های کامپوزیتی هستند که با توجه به ماموریت مختلف مورد انتظار از ساختار مبتنی بر الیاف شیشه به همراه رزین پلی استر، وینیل استر اپوکسی در آنها استفاده می شود .شایان ذکر است که که عبارت که معرف لوله کامپوزیت مبتنی بر الیاف شیشه و رزین وینیل استر اصلاح شده توسط رزین اپوکسی می باشد در همان گروه لوله های (جی ار وی ) قرار می گیرد و نمی توان آن را در گروه (جی ار ایی )قلمداد کرد . پلی استر ها اغلب برای تولید لوله های با قطر مختلف و مصارف عمومی در محدوده فشار کاری تا 40 بار (4 مگا پیکسل) استفاده می شوند و ونیل استر ها نه تنها مقاومت بیشتری در برابر خورندگی در برابر مابعات خورنده قوی مانند اسید ها و سفید کننده ها دارند،بلکه قابلیت تحمل دمای بالا تری را هم ازخود نشان می دهند .رزین اپو اسکی نیز علاوه بر خواص بالاتر نسبت به پلی استر و وینیل استر برای کار برد های انتقال گاز یا نفت توصیه می گرند.

لوله کامپوزیت GRP315 یا لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس 315

به علت عمومی همچنین دامنه وسیع خود در حال حاضر در صنایع بیشتر از انواع دیکر لوله ها ی کامپوزیتی کار برد دارند.لوله کامپوزیتGRP315 یا لوله جی آر پی 315 یا لوله فایبر گلاس 315در سال 1948مطر ح گردید.

انتخاب لوله کامپوزیت GRP315 لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس 315به عنوان یک ماده با صرفه ، مقاوم برابرخوردگی روش بهتری در مقایسه با لوله های فولادی پوشش دار یا فولاد های ضد زنگ و انواع دیگیر فلزات می باشد.با توجه به مقاومت لوله کامپوزیتGRP315 یا لوله جی آر پی 315 یا لوله فایبر گلاس 315به محیط های مستعد شیمیایی و به علت ماهیت ایمن بودن مواد کامپوزیت در برابر پدیده خطر ناک و مضر خوردگی لوله کامپوزیت GRP315یا لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس 315در اوآخر  دهه صنایع شیمیایی کاربرد پیدا کرد.

لوله کامپوزیتGRP315 یا لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس315در مصارف آب شهری و فاضلاب مورد قبول واقع شد. بازده لوله(جی ار پی)مربوط به شناخت عمر مفید ، استحکام و مقاومت در برابر خوردگی می باشد. بنابراین باعث حذف پوشش های داخلی و خارجی ویا حفاظت کاتدی شد

لوله کامپوزیت GRP315یا لوله جی آر پی315 یا لوله فایبر گلاس 315از دیدگاه نحوه انتقال سیال حاوی گروه گرانشی و فشاری تقسیم می شوند.

لوله کامپوزیت GRP315 یا لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس 315گرانشی سیال به وسیله نیروی گرانشی و یا با فشار خیلی کم برای تداوم حرکت ، جابجا می شود و برای تحمل فشار های پایین مناسب می باشند.این لوله ها در عمق زیاد نسبت به سطح زمین قرار می گیرند و فشار خاک و فشارترافیکی روی آنها زیاد است. لوله های فاضلاب نمونه ای از لوله کامپوزیت GRP315 یا لوله جی آر پی 315یا لوله فایبر گلاس 315سیالات در فشار های بالاتر از لوله های گرانشی مد نظر می باشد. عمده لوله جی آر پی 315 یا لوله فایبر گلاس 315انتقال آب صنایع نفت و گازو در یایی می باشد که فراورده های مختلف با فشارهایی در تا حدود 32بار در آنها جابجا می شوند. البته شایان ذکز است در صنعت نفت گازدر برخی موارد خاص فشار تا میزان 70و یا 250بار نیز مورد نظر می باشد.

قیمت لوله grp لوله grp چیست مشخصات لوله های جی آر پی لوله grp فراسان کاتالوگ لوله های grp لیست قیمت لوله های grp تولید کنندگان لوله grp در ایران قیمت لوله های فایبر گلاس باتوجه به فشار SN,PN قابل محاسبه می باشد.

.