مقالات مفید

چاپ

لوله کاروگیت 500

مزایای لوله های پلی اتیلن دو جداره کاروگیت 500 میلیمتر


 • قیمت مناسب لوله کاروگیت 500
 • حمل آسان لوله کاروگیت 500
 • مقاوم در برابر حمله جوندگان و میکرو ارگانیسم ها لوله کاروگیت 500
 • مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید و هوازدگی به دلیل استفاده از مواد  لوله کاروگیت 500
 • مقاومت سایشی بالا لوله کاروگیت 500 نسبت به سایر لوله ها
 • مقاومت مناسب لوله کاروگیت 500 در برابر ضربه به ویژه در دمای پایین نسبت به سایر لوله
 • انعطاف پذیری وقابلبت تحمل خمش های زیاد لوله کاروگیت 500
 • سبک بودن لوله کاروگیت 500 نسبت به سایر لوله های پلی اتلین فاضلابی و سایر لوله های پلیمری
 • رسوب ناپذیری وخواص هیدرولیکی مناسب به ذلیل صاف وصیقلی بودن سطح داخلی لوله کاروگیت 500
 • بالا بودن نسبت استحکام به وزن لوله کاروگیت 500
 • قابلیت تحمل شرایط جوی بحرانی (سرما وگرمای شدید) لوله کاروگیت 500 
 • مقاومت مناسب در برابرزلزله ورانش زمین نسبت به سایر لوله ها
 • حمل ونقل آسان لوله کاروگیت 500
 • سهولت در نسب و اجرای سریع به دلیل بر خوردار بودن لوله از مادگی در همه اقطار لوله کاروگیت 500
 • آب بندی عالی اتصالات به دلیل کوپلر سر خورد بودن لوله کاروگیت 500
 • قابلیت ترمیم جوش کاری پس از بهره برداری لوله کاروگیت 500
 • قابلیت ایجاد زانو در خط لوله با استفاده از خم چندین درجه در اتصالات لوله کاروگیت 500
 • طول عمر بالا (حداقل 50سال)لوله کاروگیت 500
چاپ

لوله-جدار-جاه

alt

چاه های نیمه عمیق : بعضی از چاه هایی که به وسیله دست حفر می شوند، چاه نیمه عمیق می گویند و برخی دیگر چاه هایی را که تا عمق حداکثر 30تا32 کنده می شوند، چاهنیمه عمیق می نامند . عده ای دیگر چاههایی که تا اولین سفره ی آب زیرزمینی حفر می شوند، چاه نیمه عمیق می گویند. عده ی دیگر می گویند که تاوقتی که کیفیت آب در زیر زمین تغییر نکند، چاه حفر شده در آن چاهی نیمه عمیق است. اما نظر غالب این استچاهی که تا اولین سفره ی آب زیرزمینی حفر می شود ، چاهی است نیمه عمیق به شرطی که عمق آن از100متر تجاوز نکند.

چاه های عمیق: به چاه هایی گفته می شود که عمقشان زیاد است و با دستگاه حفاری حفر می شوند .بیشتر چاه های کشاورزی و چاه هایی که در سفره های عمیق ، یعنی در سفره هایی که سطح آب آن ها دراعماق زیاد واقع است ، حفر می شوند از نوع عمیق می باشند. قطر چاه های عمیق متفاوت است . در عینحال قطر بیشتر چاه های عمیق بین 12 تا 18 اینچ می باشد. چاههای عمیق بر خالف چاه های نیمه عمیق که تا اولین سفرهی آب حفاری می شوند و از آن هاآب می گیرند، از سفره های مختلف می گذرند و میتوانند از تمامی آن ها آب بگیرند. چاه های عمیق را هم در رسوبات نرم ) آبرفتی( و هم در سازند سخت حفرمی نمایند. دستگاه حفاری ضربه ای با ضربه زدن هایمداوم حدود 50 تا 60 ضربه در دقیقه و دستگاه حفاری روتاری با چرخش مداوم مته ، زمین را خرد و سست مینمایند. مواد کنده را در سیستم حفاری ضربه ای باوسیله ای به نام گل کش باال می آورند. ولی در سیستم روتاری به کمک جریان مستقیم و یا معکوس گل حفاریو یا آب ، از درون چاه خارج می سازند. برای حفرچاه در سازند سخت از دستگاه حفاری روتاری استفاده می شوند.

چاپ

آشنایی با قیمت،وزن و ضخامت جدول لوله های پلی اتیلن

محاسبه وزن،ضخامت،فشار و قمیت لوله های پلی اتیلن

لوله های  پلی اتیلن از سایز  16-1200 میلیمتر در رده ی سنگین HDPE از فشار 2/5 تا 40 بار و لوله های

پلی  اتیلن از سایز 16-32میلیمتر در رده سبک LDPE قرار میگیرند . هر سایز لوله طبق استاندارد DIN8074

دارای وزنهای مختلفی می باشد . مثلا وزن یک متر لوله 110 میلیمتر با فشار 4 بار با مواد PE80 معادل1.17

کیلوگرم میباشد و وزن لوله 110 با فشار 6 بار با مواد PE80 معادل 1.77 کیلوگرم می باشد . بنابراین مثلا

برای تعیین قیمت یک لوله با سایز 110 میلیمتر ابتدا باید نوعمواد پلی اتیلنی (که تقریبا در همه ی موارد PE

80است) و سپس فشارمورد نظر که اکثرا 4بار،6بار،و 10بار (معمولا جهت انتقال فاضلاب از فشار 4 بار بصورت

شاخه ایاستفاده می شود وبرای انتقال آب و آبیاری در مزارع  از فشار 6 بار بصورت کلافی همچنین برای لوله

های سایز 16 تا 32 معمولا فقطفشار 10 بار استفاده می شود) و بعد از روی جدول وزن یک متر لوله را پیدا

کرده و قیمت بصورت کیلویی محاسبهمیگردد.

چاپ

آبیاری قطره ای


آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره چکا نها یی که در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای دارای روشها و مفا هیم متعددی مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و


آبیاری اسپری
انواع سیستم های آبیاری قطره ای
آبیاری اسپری
پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری خاک عامل اصلی محسوب می گردد.

چاپ

روش اتصال لوله های پلی اتیلن


اتصال الکتروفیوژن
قبل از هر جیز این روش اتصال بسیار راحت، آسان و ایمن است
DVS2207-1طبق استاندارد 
یک سیم جوش در داخل بخش مادگی لوله تعبیه شده است. پس از اتصال دو بخش نرگی و مادگی لوله، این سیم توسط یک دستگاه جوشکاری ویژه گرم شده و دو بخش انتهایی لوله را به هم جوش می دهد. این روش اتصال امکان نصب لوله در کمترین زمان که پیش از این غیر ممکن بود را فراهم کرده است. با استفاده از یک دستگاه احداث خط لوله به طول 72 متر و قطر 1200 میلیمتر ظرف مدت 8 ساعت امکان پذیر شده است تنها عامل محدود کننده سرعت اجرای ترانشه است.

اتصال با واشر

دو واشر برای هر اتصال
برای تسهیل عملیات نصب، بهتر است زمینی کنار لوله تا حدودی خاکریزی شود تا طی عملیات اتصال لوله به نحو مناسب حائل شده و از حرکت خط لوله جلوگیری شود
بخش نرگی لوله را در محور طولی آن فاصله حداقل 125 میلیمتری با مارک ( ماژیک) ضد آب علامتگذاری کنید
بخشهای نرگی و مادگی را کاملاً روغن کاری کنید
طی عملیات روغن کاری و همچنین طی فرایند اتصال بخشهای نرگی و مادگی باید کاملاً تمیز باشند
لوله را تا محل علامتگذاری به هم متصل کنید
در زمان اتصال

 

.