مقالات مفید

چاپ

معرفی و مقایسه لوله هاي مورد استفاده در سیستم هاي آبرسانی

alt

مجاری زیر زمینی در حقیقت روشی برای انتقال سیالات می باشد که بر حسب ضرورت های مهندسی درون خاک بصورت مدفونقرار داده می شوند،سیال بصورت آزاد و یا تحت فشار درون آن جریان میابد مجاری زیر زمینی در خطوط انتقالا آب شبکه توزیع آب نفت گاز و جمع آوری فاضلاب و نظیر آنها مورد استفاده قرار می گیرند.

یعنی در حقیقت روشی برای انتقال سیالات می باشد كه بر حسب ضرورت های مهندسی درون خاك به صورت مدفون قرار داده می شوند سیال به صورت آزاد ویا تحت فشار درون آن جریانمی یابد مجاری زیر زمین ی در خطوط انتقال آب ، شبكه توزیع آب ، نفت و گاز و همچنین شبكه جمعآوری فاضلاب و نظیر آنهامورد استفاده قرار می گیرد.

چاپ

نصب لوله های پلی اتیلن فاضلابی

مشخصاتalt نصب برای لوله های پلی اتیلن و کلیه شرایط بسترسازی در مورد لوله های فاضلابی این است که در لوله های آب، به علت وجود فشاربالا، معمولاً ضخامت لوله ها به نحوی است که تغییر شکل لوله به بارهای خارجی در حد مجاز می باشد. در لوله های فاضلابی، دقت بیشتری در انتخاب کلاس لوله و انتخاب ضخامت آن، و به خصوص مصالح اطراف لوله ها بعد از نصب باید صورت گیرد تا تغییر شکل لوله، در اثر بارهای خارجی در حد مجاز باقی بماند. جز در موارد خاص، مثلاً در لوله های فاضلابی پلی اتیلن که در عمق های کم نصب می شوند و همچنین مواردی که حفاظت از پی سازه های خاصی مورد توجه باشد، استفاده از بتن به عنوان محافظت لوله ضرورتی ندارد

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری
در صورت استفاده از بتن برای پرکردن فضای اطراف لوله

چاپ

لوله کشی


alt

هدف اصلی از لوله کشی آب و لوله کشی فاضلاب تهیه و توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج کردن آب از حیطه ی مسکونی می باشد.لوله کشی آب و فاضلاب .اگرچه عمل ساده و پیش پا افتاده بنظر میرسد، ولی در صورتی که طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و زیان نماید، باعث ایجاد مشکلات بهداشتی هم می گردد که ارتباط مستقیم با سلامتی انسان دارد.قواعد و قوانینی جهت تهیه و طرح اولیه لوله کشی و محاسبات آن در ساختمان تدوین شده است که در کشور های مختلف بنابر شرایط جغرافیایی متنوع است.

صنعت ساختمان

.